Fundacja im. Brata Alberta

w Krakowie

Filia we Wrocławiu

 

                              Wrocławskie środowisko rodzin z osobami niepełnosprawnymi umysłowo i ich Przyjaciół, skupione od 1978 roku w ruchu chrześcijańsko-społecznym „Wiara i Światło” (nb. którego kolebką w Polsce jest Wrocław) – pod koniec grudnia 1988 r. założyło „Grono Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie” – rok wcześniej tam założonej, a stawiającej sobie za cel rehabilitację i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo, szczególnie pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 

Latem 1989 roku powołana została filia Fundacji we Wrocławiu, która od tego czasu, dość samodzielnie, prowadzi w tym mieście różne formy działalności na rzecz takich osób. Obecnie prowadzimy trzy stałe dzienne placówki: dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: „Wspólnota” w pawilonie „Pod Misiami” w parku Szczytnickim i „Muminki” na Karłowicach, każdy dla 25-ciu metrykalnie dorosłych osób niepełnosprawnych, oraz świetlicę do 18-tu młodszych Uczestników. W nowy rok 2002 wrocławska filia Fundacji weszła z 68 Podopiecznymi. W okresie wakacyjnym organizujemy różnego rodzaju turnusy rehabilitacyjne. Wrocławskie placówki fundacyjne biorą aktywny udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Fundację: imprezach integracyjnych, festiwalach  twórczości, pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych w Polsce, ale także pielgrzymkach zagranicznych (do Rzymu 2000, do Lwowa na spotkanie z Ojcem Świętym  Janem Pawłem II – 2001).

Filia wrocławska organizuje też imprezy integracyjne o zasięgu regionalnym, dolnośląskim. W tym względzie najbardziej znane imprezy to: Dolnośląski Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych (w 2000 r. – w I-wszym – udział wzięło ok. 300 osób z 8 placówek dla osób niepełnosprawnych umysłowo z Dolnego Śląska, w 2001 r. – w II-gim – podobna liczba osób), Dolnośląskie Olimpiady sportowe Osób Niepełnosprawnych z udziałem 8 ekip z dolnośląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej (w 2000 r.) i 9 ekip (w r. 2001), a także dolnośląskie eliminacje zespołów muzyczno-teatralnych wyłaniające dolnośląskiego reprezentanta w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej, który corocznie organizowany jest w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

Wrocławskie placówki fundacyjne mają znaczny dorobek w prezentowaniu twórczości naszych Podopiecznych, uprawianej w trakcie zajęć terapeutycznych. Często na terenie miasta organizowane są wystawy twórczości malarskiej, tkackiej, ceramicznej, a miejscem wystaw były m.in.: hol Filharmonii Wrocławskiej (1993, 1994), zabytkowy kościółek w parku Szczytnickim (1995, 1996, 1997), galeria „Słowa i Obrazu”, galeria „Sztuki Naiwnej i Ludowej”, klub pracowniczy Akademii Rolniczej i inne. Głośne swego czasu były nasze wystawy wrocławskie w Szczecinie, Poznaniu, Piasecznie k/Warszawy.

 Dzieła wrocławskich Podopiecznych biorą też udział w Międzynarodowych Biennale Twórczości Osób Niepełnosprawnych, zdobywając medale i wyróżnienia. Pełniejsze zestawienie dorobku twórczego wrocławskich  Podopiecznych znaleźć można na stronie internetowej:

http://www.fundacja-wro.id.pl/dorobek.htm

Otwarta 5 stycznia 2002  r. w Muzeum Archidiecezjalnym wystawa twórczości Podopiecznych Fundacji, osób niepełnosprawnych umysłowo - „Malowane sercem”, po dwóch miesiącach prezentacji w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, gromadzi dzieła wykonane w trakcie zajęć terapeutycznych z wszystkich placówek fundacyjnych w Polsce, w tym też z Wrocławia. 

Wrocławską wystawę otworzył ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. 

Filia we Wrocławiu stawia sobie dalsze cele i podejmuje nowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo. Największym bieżącym wyzwaniem – będzie zagospodarowanie nowego obiektu pozyskanego od miasta Wrocław w dzielnicy Zakrzów i stworzenie tam wielofunkcyjnego ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych umysłowo, w tym również hostelu dla całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo, czasowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej (chory rodzic lub inne przypadki), a także domu stałego pobytu dla naszych podopiecznych sierot. W tym względzie liczymy też na pomoc wielu ludzi i instytucji dobrej woli, bo dzieło to jest we Wrocławiu bardzo potrzebne. 

Konto : BZWBK I/O Wrocław, 36 10902398 0000 0067 0803 5771

 

[Siedziba Główna Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie]
[Zarząd Regionalny Fundacji im. Brata Alberta filia we Wrocławiu]

[Dom Stałego Pobytu w Radwanowicach]

[Warsztat Terapii Zajęciowej "Wspólnota"]