OGŁOSZENIE


Znak sprawy: WTZ – 04/01/2005
Wrocław, dnia 18.01.2005 r.


Samochód musi posiadać wyposażenie zgodne z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, oraz posiadać świadectwo homologacji dopuszczające do zarejestrowania na terenie RP. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną eksploatację dostarczonego samochodu, bez limitu przebiegu kilometrów.

Wymagane wyposażenie dodatkowe samochodu (m. innymi):